LOMA-EDU

Projektet danner rammen for en systematisk efteruddannelse af lærere og pædagoger, køkkenpersonale og andre faggrupper.

Efteruddannelse

LOMA-EDU omfatter en række moduler som skolerne gennemfører i løbet af projektperioden. Modulerne omfatter blandt andet introduktion til teori og metode, udvikling af pilotforløb, samt gennemførelse.

Midtvejsseminar

Der afholdes i april 2016 et midtvejsseminar, hvor alle deltagerne mødes med henblik på at udveksle erfaringer fra pilotforløb.

Offentligt seminar afholdt 9. juni 2017

Formålet med seminaret var at dele erfaringer fra skolerne og foreløbige resultater fra evaluering og følgeforskning. Evaluering af projektet gennemføres af EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Følgeforskning gennemføres af UCL, Center for Anvendt Skoleforskning.

Se programmet for det offentlige seminar – klik HER

Se videooptagelse fra formiddagens oplæg d.9. juni under Nyheder.

Afsluttende konference.

D. 27. November 2017 afholdes en offentlig konference som afslutning på LOMA-projektet.

 

Om denne side