Om LOMA – Lokal Mad

LOMA repræsenterer en integreret tilgang til skolemad, der omfatter sundhedsfremme, læring og bæredygtig udvikling.

Formål

Formålet med projektet er at udbrede LOMA til 5 nye skoler i Danmark.

I LOMA deltager skoleeleverne i planlægning, tilberedning og servering af mad og måltider, som et element i undervisningen i flere fag. Køkken og spisesal indgår i et udvidet læringsrum, der også omfatter et tæt samarbejde med lokale fødevareproducenter.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 7,4 millioner og gennemføres fra   2015-2017 i et partnerskab mellem UCL og  5 skoler i de 4 kommuner: Aalborg, Herning, Svendborg og Ishøj. På UCL er projektet forankret i Forskningsprogram for Mad, Krop og Læring, Center for Anvendt Skoleforskning, Forskning og Udvikling.

Se video her nedenfor:

 

 

Det første LOMA projekt på Nymarkskolen

Det første LOMA projekt blev udviklet og gennemført på Nymarkskolen i Svendborg fra 2011-2013. Siden har LOMA været en fast komponent i skolens hverdag.

Udvikling og implementering af LOMA blev fulgt af et case studie gennemført af adjunkt, Dorte Ruge, phd. Resultaterne fra case studiet peger på, at eleverne øgede deres mad- og sundheds relaterede handlekompetence og opnåede sundere madvaner. Endvidere medvirkede LOMA  til udvikling og implementering af bæredygtig indkøbspraksis i det kommunale fødevareindkøb. LOMA er baseret på det brede, positive sundhedsbegreb og tager afsæt i 7 principper:

De 7 principper.

  1. Maden skal være sund og lavet ‘fra bunden af’ i henhold til fødevarestyrelsens anbefalinger.
  2. Der skal være et produktionskøkken, hvor der er plads – et læringsrum – til at elever kan deltage i tilberedningen af maden. Der gennemføres undervisningsforløb i forskellige fag som en integreret del af undervisningen i køkkenet.
  3. Der skal være plads til, at alle elever og lærere, hver dag kan spise et fælles måltid sammen, som en integreret del af skolens hverdag.
  4. Køkkenet skal indrettes med professionelt udstyr med henblik på at tiltrække og fastholde professionel arbejdskraft.
  5. Der skal, så vidt muligt, anvendes lokalt producerede (gerne økologiske) råvarer.
  6. Hele konceptet skal, så vidt muligt, være bæredygtigt i relation til arbejdsmiljø, livscyklus, vandforbrug og CO2.
  7. LOMA kan etableres i eksisterende eller nyt byggeri.

Om denne side