Spil til indskolingen

LOMA projektet har indledt et samarbejde med Historielab – Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling. Samarbejdet har særligt fokus på udvikling af spil som et læremidel,der kan bidrage til elevers udvikling af mad- og sundheds relateret handlekompetence. En vigtig komponent i handlekompetence er viden om, hvilke navne, der kobles med de forskellige grøntsager og frugter.

De foreløbige forskningsresultater fra UCL viser, at en del elever er udfordrede på dette punkt. For at gøre det muligt for disse elever, at få et bedre fagligt udbytte af LOMA-undervisningen, er vi derfor gået i gang med at udvikle spil, der gør det muligt at træne begrebsudvikling på forskellige niveauer.

I udviklings- og pilotfasen har vi fået mulighed for at anvende den spilportal, der ligger på www.historielab.dk. For at kunne bruge den skal man logge ind med sit uni-login. Det gælder bade for elever og lærere. På spilportalen findes forskellige typer af spil, for eksempel vendespil og puttekasse. Du kan finde de særlige LOMA-kort via søgefeltet.

I første omgang udvikler vi for indskolingsniveau. Det direkte link til Spilportalen er:

Spilportalen

Om denne side