Indhold i denne sektion:
20. april 2022

LEARNFOOD seminar sætter fokus på skolemad i Norge, Sverige og Danmark

 

Gennemføres fra 20.-22. april med tilskud fra Nordplus Horisontal

Endelig kan deltagerne i projekt LEARNFOOD (2019-2022)  mødes i virkeligheden efter at corona pandemien satte en stopper for de planlagte rejseaktiviteter:

– Udover at det er godt, at vi nu kan mødes i Danmark, så kan vi også tage på skolebesøg til LOMA-lokal mad på Nymarkskolen i Svendborg, fortæller projektleder, Dorte Ruge, UCL.

Torsdag skal deltagerne besøge Nymarkskolen for at se, hvordan elever deltager i planlægning, tilberedning og servering af skolemad til fælles måltider. En model, der bidrager til elevernes udvikling af handlekompetence inden for mad, sundhed og bæredygtig udvikling:

– LOMA-køkkenet giver rum for en faglig snak om bæredygtighed og madspild, mens vi producerer maden. Det gør læringen meget nærværende, siger Signe Riber Jensen, der er LOMA-koordinator på skolen.

Nymarkskolen har sammen med andre LOMA-skoler i Svendborg udviklet en serie nye undervisningsmaterialer med titlen ’Den Madkulturelle Mulepose’, som deltagerne også vil stifte bekendtskab med. Materialerne kan indgå i LOMA-undervisning og fælles mål for flere fag.

Fredag har deltagerne fokus på, hvad elever selv mener om skolemad i de tre lande. Studerende fra pædagoguddannelsen i Jelling har indsamlet ny viden om dette i forbindelse med deres praktikforløb som de vil de præsentere for deltagerne.

I løbet af LEARNFOOD seminaret vil forskere, undervisere, køkkenledere og studerende sammen udvikle ideer til nye undervisningsmaterialer, der kan anvendes på lærer- og pædagoguddannelse og i grundskolen i de tre lande.

Derudover er deltagerne i gang med at skrive kapitler til en ny antologi om skolemad, der er målrettet bachelor niveau på videregående uddannelser. Antologien bliver udgivet på norsk, svensk og dansk i slutningen af 2022 og vil være offentligt tilgængelig fra projektets hjemmeside.

 

Om Projekt LEARNFOOD

Det overordnede formål med projektet ‘LEARNFOOD’ (2019-2022) er at fremme sundhed, trivsel og læring blandt elever i skoler på tværs af Norge, Sverige og Danmark. Endvidere er det et mål at fremme de nødvendige strukturelle reformer, der skal til for at offentlig skolemad kan blive en del af hverdagen for alle børn.

Partnere i projektet er videregående uddannelsesinstitutioner og NGO’er:

  • Norge: Universitetet i Agder & Landslaget for Mat og Helse.
  • Sverige: Örebro Universitet & Skolematsakademin.
  • Danmark: UCL & Landsforeningen LOMA-lokal Mad for Dagtilbud og Skoler.

Det overordnede formål svarer til Nordplus overordnede mål om at styrke og udvikle samarbejde mellem de nordiske lande, for at støtte og bidrage til udviklingen af ​​et fælles, nordisk uddannelsesfelt til at forbedre nordisk sprog og kultur og gensidig forståelse. Herunder Nordplus Horisontal’s specifikke mål, især med hensyn til at støtte innovativ projekt- og tværsektoriel netværksaktivitet på tværs af traditionelle skole- og uddannelsessektorer, at anvende digitale medier (IKT) i læreruddannelsen på alle niveauer, at udvikle nye undervisningsmetoder, der har til formål at fremme miljø, bæredygtig udvikling, sundhed og kultur.

Den integrerede tilgang, hvor man både arbejder med ernæring, sundhed, dannelse, pædagogik, undervisning giver mulighed for at partnerne udveksler og samskaber innovative, pædagogiske og didaktiske ideer til skolemad. Dette gør vi i et professionelt lærings netværk for at lære af hinanden og for at skabe synergi og udvikling på trods af strukturelle og kulturelle forskelle på skolernes madsystemer i de tre lande.

Projektet tager afsæt i en enighed blandt partnerne om at mad i skolen skal betragtes som social praksis i en arena for læring og dannelse. Den metodiske begrebsramme er socialkonstruktivistisk og på det grundlag etableres et fælles LEARNFOOD-netværk, der bidrager til ny uddannelses viden i et horisontalt og tværsektorielt perspektiv.

Programteori

Programteorien i projektet antager, at processen fra

1) Kortlægning og deling i netværk til

2) Kritisk fælles diskussion og refleksioner er fundamentet og forudsætningen for efterfølgende

3) Samskabelse i netværk

4) Og dernæst formidling til skoler, kommuner, regioner og regeringer.

Denne tilgang håber vi vil inspirere og motivere både forskere, undervisere og studerende til at innovere og forme nye uddannelsesaktiviteter i partnerlande og andre steder. Endvidere integrerer formålet initiativer til at understøtte fremskridt og uddannelse for bæredygtig udvikling (ESD) i overensstemmelse med FN’s bæredygtige udviklingsmål.

LEARNFOOD er et Nordplus Horisontalt projekt, der faciliterer et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde,  der inspirerer og øger den gensidige forståelse mellem partnerne. Selvom der er kendte strukturelle forskelle, deler de nordiske partnere fælles værdier og kulturelle baggrunde. Disse forskelle og ligheder betragtes som en fælles styrke i projekt LEARNFOOD. Et eksempel på dette er, at alle partnere forstår hinandens sprog, men også er kompetente i engelsk, når det er relevant. Denne styrke er blevet yderligere udviklet i løbet af projekt perioden, hvor digitale metoder og digitale værktøjer har været anvendt både til informationssøgning, præsentationer, webinarer og online samarbejde, samskabelse og formidling til et bredere publikum.

Desuden vil projektet ‘informere forskning’ i igangværende og fremtidige projekter, der har til formål at forbedre sundhed, læring og bæredygtig udvikling som en social praksis, der er integreret i uddannelsessektoren i de nordiske lande (Ruge, 2022; Björklund & Morfeldt 2015; Illokken et al., 2017; Vik et al. 2019, Vik et al 2022, Illokken et al., 2021).

 

For mere information:

LEARNFOOD hjemmeside: https://www.ucl.dk/learnfood

Nordplus Horisontal hjemmeside: https://www.nordplusonline.org/programmes/horizontal/

Nymarkskolen i Svendborg: Signe Riber Jensen, tlf. 61683630

Dorte Ruge, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole: doru@ucl.dk tlf. 28909056

Frøydis Nordgård Vik, Universitetet i Agder, Norge: froydis.n.vik@uia.no

Johanna Bjørklund, Örebro Universitet, Sverige: Johanna.Bjorklund@oru.se

 

Ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Om denne side

Denne side er opdateret 20. april 2022 af

+ Del denne side    Udskriv denne side