Indhold i denne sektion:
11. juli 2019

Rikke Vingaard Thrane, der er lærer og LOMA-koordinator på Nymarkskolen i Svendborg har med flot resultat afsluttet sit master studie i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme på DPU.

Titlen på masterstudiet er:  “At spise sammen i skolen – et elevperspektiv på trivselspotentialet i måltidssituationen i LOMA”

Ifølge Rikke Thrane  tager masteropgaven udgangspunkt i en undren og nysgerrighed omkring begrebet trivsel, og om det vi som skole italesætter er trivselsfremmende også opleves trivselsfremmende i et elevperspektiv? Formålet med projektet er at undersøge elevernes oplevelse af trivsel i måltidssituationen. Hvordan forstår eleverne begrebet trivsel, og hvordan opleves måltidet og den måde vi som skole rammesætter måltidet i et elevperspektiv.

Tak til Rikke for at bidrage med ny viden til den fælles LOMA videns platform her på www.lomaskole.dk

Se masteropgaven her: Rikke Vingaard Thrane. Master opgave

 

Ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Om denne side