Indhold i denne sektion:
15. august 2016

Kære deltager i Projekt LOMA-lokal mad.

Så blev det sensommer og starten på et nyt skoleår med LOMA :-).   I dette nyhedsbrev vil vi følge op på vores deltagelse på Folkemødet på Bornholm i juni og give jer en kort orientering omkring aktiviteterne i de næste måneder.

LOMA på Folkemødet

Det primære formål med at deltage, var at inspirere kommuner, skoler og politiske beslutningstagere til at have ambitioner, hvad angår elevernes sundhed, viden og praktiske færdigheder når der skal laves mad til mange i skolen. Aktiviteterne blev gennemført  med afsæt i det fælles telt ’Smag og Lær’ som vi havde sammen med en række andre projekter, der har fået støtte fra Nordea-fondens sundheds pulje.  Den første dag var Rikke Thrane ordstyrer ved et velbesøgt debatmøde med titlen: Er skolemad, læring og maddannelse flere sider af samme sag? I kan se vores pressemeddelelse her. Til panelet havde vi inviteret Børge Koch, Videncenterleder fra KOSMOS, UC Syd,  Lotte Rod, Folketingsmedlem for det Radikale Venstre,  Astrid Dahl, Fuldmægtig i Børn og Unge, Københavns Kommune og Mette Larsen, lærer på Nymarkskolen i Svendborg. Debatmødet gav anledning til en række artikler på Folkeskolen.dk skrevet af lærere og ledere, der er med i LOMA projektet.Endvidere indlæg af Børge Koch, der også er tilknyttet LOMA projektets følgegruppe. Du kan se artiklerne  her. I er meget velkomne til at skrive flere indlæg på Folkeskolen.dk omkring jeres arbejde og erfaringer med LOMA. Efter debatten var der god aktivitet på sociale medier – du kan se billeder og opslag på LOMA-projektets Facebook side. Lotte Rod skrev efterfølgende:

”Det, Folkemødet kan: Når man har siddet i ugevis i gymnasieforhandlinger og diskuteret en ekstra eksamen i dansk og den slags central styring og så møder Astrid, Mette og Børge og bliver smittet af deres begejstring for mad og fællesskab i skolen. Så mærker man: Det er det, der rykker. Det er derfor, vi er her. Mere af det! ”

Før og efter debatmødet gav elever og lærere fra Ørkildskolen i Svendborg smagsprøver både på mad og undervisningsforløb fra LOMA pilotugen. Eleverne fra modtageklassen og deres lærere skal have ros for indsatsen, der mødte stor interesse fra publikum. Deriblandt fra  forhenværende undervisningsminister, Ritt Bjerregaard. Lørdag gennemførte Rikke Thrane og Mette Larsen en workshop og præsentation af LOMA-undervisningsforløb, der også fik god respons. Vores team på standen fik mange kontakter til folk, der har interesse i LOMA, herunder også kommuner og skoler, der kunne tænke sig at være med i projektet. Sammenfattende vurderer vi, at det giver rigtig god mening for LOMA at være til stede på Folkemødet og at samarbejde med de andre projekter. Hvis Nordea-fonden skaber muligheden igen i 2017 vil vi gerne deltage – måske kan vi så være endnu flere LOMA-folk :-).

Fra pilot til implementering

Alle skoler er nu i gang med at forberede implementering af LOMA i løbet af skoleåret 2016-2017. Nordea-fonden har givet mulighed for, at der via ompostering i budgettet bliver allokeret flere ressourcer til implementering på den enkelte skole på baggrund af en nærmere beskrivelse. Projektets styregruppe står for gennemførelse af denne proces og I hører nærmere om det inden længe. På flere skoler vil det være således, at der både gennemføres LOMA-undervisning på forskellige årgange og samtidig arbejdes med den praktiske implementering. Det kommende skoleår er således meget vigtigt for, hvordan vi kommer i mål med aktiviteterne i 2017. Fra projektgruppens side vil vi støtte op om dette arbejde på forskellige måder, herunder med udarbejdelse af informationsmateriale og stilladsering af undervisningsforløb. Vi er blevet lidt forsinkede med den fælles platform for LOMA-undervisningsforløb, men regner med at sende første information ud her i august. Vi får derfor brug for jeres feed-back og samspil i den forbindelse. Rikke og Dorte planlægger besøg på alle skoler inden oktober, mere information følger omkring dette.

Studietur til Food for Life, Bristol

Vi er godt i gang med planlægning af studieturen til ’Food for Life’ i Bristol fra 2.-7. oktober. Programmet kommer til at omfatte skolebesøg, gårdbesøg, køkken-workshops og oplæg omkring Food for Life som netværk og organisation. Der kan deltage tre personer fra hver af de seks skoler. Vi regner med 20 deltagere i alt, inklusive turledere fra projektgruppen. Der er frist for tilmelding d. 16. august til Kirsten Larsen (mail er sendt til styregruppen omkring dette). Vi arbejder på, at det bliver muligt at gennemføre en tur til Bristol i foråret 2017 for en ny gruppe. I slutningen af november vil der blive afholdt et seminar for alle med videndeling fra studieturen i oktober.

Godt klima for skolemad?

Det er vores indtryk, at der for tiden bliver arbejdet på nye tiltag på området for skolemad i Danmark. Både i kommuner, politiske partier og i flere styrelser i ministerierne. Fra projektgruppens side forsøger vi at skabe en god dialog med en række interessenter, således at LOMA bliver tænkt med ind som en mulig model for skolemad i Danmark. Har I kontakter eller hører om interessante tiltag, så kontakt os endelig. Udbredelse af LOMA til flere skoler indenfor det aktuelle LOMA-projekt er et selvstændigt indsatsområde, mere information følger i næste nyhedsbrev til september.

Med venlig hilsen – og god arbejdslyst.

Dorte Ruge, projektleder,
Rikke Thrane, projektmedarbejder,
Kirsten Larsen, projektmedarbejder

Om denne side

Denne side er opdateret 15. august 2016 af

+ Del denne side    Udskriv denne side