Indhold i denne sektion:
23. maj 2018

Kære deltager i Projekt LOMA-lokal mad.

Hermed et nyhedsbrev ved årets slutning. I har sikkert travlt med hyggelige forberedelser til juletiden og glæder jer til en tiltrængt ferie.

Sammen kan vi se tilbage på stor aktivitet med LOMA her i første halvår af skoleåret 2016-2017. I kan godt rose jer selv for mange spændende, motiverende, vel tilrettelagte og gennemførte forløb med LOMA-undervisning. Derudover har vi også haft gang i LOMA-EDU for flere nye teams af lærere, pædagoger og køkkenledere – vi ser frem til de spændende forløb, der skal gennemføres i andet halvår af skoleåret som resultatet af efteruddannelse og planlægning.

LOMA undervisningsforløb

Med afsæt i de LOMA undervisningsforløb, der er blevet udviklet og gennemført bliver der for øjeblikket udarbejdet ’eksemplariske LOMA forløb’.  De skal fungere som eksempler og inspiration for de skoler og undervisere der er med i projektet. Ud af disse forløb vil nogle blive lagt på projektets hjemmeside, som der vil blive linket til fra blandt andet EMU.dk. Disse forløb vil blive lay-out’ede af en grafiker som pdf’er der kan anvendes online. Derudover er I også på skolerne i gang med en god udvikling, der omfatter opbygning af jeres egen inspirationsmappe, hvor der udover undervisningsforløb også ligger centrale oplysninger omkring lokale besøgsværter, andre ressourcepersoner og andre relevante forhold. I 2017 vil der også blive udarbejdet en vejledning til undervisningsmaterialerne for lærere og andre, der skal undervise i LOMA forløb. Endvidere vil en fælles opskriftssamling for ’LOMA-mad’ se dagens lys.

LOMA på studietur

I oktober var en gruppe på 24 LOMA folk på studietur til Bristol i England. Vi var en blandet gruppe af skoleledere, lærere, køkkenledere og folk fra projektgruppen. Der blev taget godt imod os af ’Food for Life’, Soil Association og kursusleder, Genevieve Cox, førte os sikkert igennem det aftalte program. Senere har der været et opfølgende møde i Vejle d. 14. november, hvor vi satte fokus på, hvad vi havde lært og om noget af det kunne anvendes i en dansk skolekontekst. Til det spørgsmål kan der svares både ja og nej, men der er ikke plads til at uddybe emnet her J. Til gengæld er vi i projektgruppen ved at lægge sidste hånd på en rapport om turen, der vil give mere information. Den vil blive uploadet i alle Basecamp mapper. Den første studietur i 2016 var medfinansieret af Erasmus+ midler og det giver os mulighed for at gennemføre en tur mere i foråret 2017. Den tur vil også gå til UK, men formodentlig give mulighed for at besøge en eller flere af de kommuner, der har ’comissioned’ FFL som led i en strategi for at fremme offentlig sundhed, der både omfatter skoler, børnehaver og sygehuse. Skolebesøg vil stadig være et element og målgruppen for turen er den samme som på den første tur – men vi vil opfordre flere personer fra forvaltningsniveau i kommunerne til at deltage. I vil modtage mere information i starten af 2017.

Første event for ny LOMA-skole

Som led i implementering af LOMA på de 5 nye skoler gennemføres i 2017 en event på hver skole, der omfatter fremvisning af nye faciliteter og udstyr, samt den formelle udnævnelse til LOMA-skole. Nordea-fonden vil være tilstede og pressen vil blive inviteret. Den første event finder sted på Strandgaardskolen i Ishøj d. 20. januar 2017 fra 10.00-12.00. Ved samme lejlighed er der styregruppemøde om eftermiddagen.

Vi ønsker jer alle en glædelig  jul og godt nytår – og ser frem til det fortsatte samarbejde.

Med venlig hilsen, Dorte Ruge og Rikke Thrane.

Om denne side