Indhold i denne sektion:
5. marts 2016

29.februar 2016

Kære alle

Tirsdag i denne uge er der studietur med over 20 deltagere så det bliver en god gruppe, der først besøger Strandgårdskolen og derefter tager videre til to af de københavnske madskoler. Der kommer  billeder og informationer fra turen på basecamp bagefter. Dette nyhedsbrev handler primært om grafisk materiale i LOMA projektet og forberedelserne til det kommende LOMA-topmøde i april.

LOMA grafik – logo og diplom

Vi har bedt vores grafiker om at fremstille forskellige versioner af det første LOMA logo med æblet.  Således bliver det bliver muligt at anvende det til flere formål på jeres skoler og i projektgruppen. I kan bruge logo’et til følgende:

  • skolens hjemmeside
  • breve
  • i undervisningsforløb
  • præsentationer – både elevernes og lærernes –  fx til LOMA topmødet
  • brochurer
  • andre materialer

På følgende link kan I hente forskellige versioner, samt et LOMA-diplom, som I kan indsætte elevernes navn i og printe efter endt LOMA forløb:

https://www.skyfish.com/sh/82f6ca69a48f9c70df447e6f09dde55777d73e6e/17f00363/528268

I mappen ligger:

  1. a) Filer med det oprindelige logo, der er frihåndstegnet af en elev på Nymarkskolen som led i et undervisningsforløb i 2013.
  2. b) Filer, hvor logo er rentegnet og bearbejdet grafisk – med og uden det lille forstørrelsesglas.

Indtil videre må I anvende den version som I synes passer bedst til formålet. Det er i orden at anvende dette logo sammen med andre logo’er , herunder skolens eller kommunens logo.

Hvis I gerne vil udvikle og anvende skolens helt eget LOMA-logo skal det være ledsaget af det fælles LOMA-logo når I anvender det. Hvis I vil anvende LOMA logo sammen med evt. kommerciel virksomhed, vil vi gerne tages med på råd inden i gør det. Vedrørende indsættelse af  Nordea-fondens.  logo er det primært til ekstern kommunikation. Vi vil gerne give sparring på dette.

I projektgruppen vil vi anvende de nye logo-filer til kommende breve, diplomer, programmer og invitationer.  Endvidere til print på t-shirts, der bliver udleveret til alle deltagere på LOMA-topmødet.

Derudover arbejder vi på udvikling af en fælles plakat, der tager afsæt i et fælles mangfoldigt  ’LOMA-æbletræ’ for projektet.  Ideen er, at hver skole efter topmødet skal præge et område i træets krone med sine æbler, figurer eller personer. Herefter bliver plakaten bliver sat i produktion og udsendt til deltagerne. Plakaten og fremgangsmåden bliver introduceret på topmødet i april.

Har I spørgsmål eller forslag så skriv eller ring til os omkring dette  :-)

LOMA topmøde 14.-15. april

Tiden nærmer sig for topmødet og i projektgruppen arbejder vi på højtryk på at få det hele klar. Vi arbejder fortsat på nogle detaljer i programmet, men I kan se det foreløbige program i Basecamp fra d. 1.marts.

I forhold til jeres præsentationer vil der være ekstra midler til at dække omkostninger med færdiggørelse og emballage til transport. Skolelederne får information omkring dette i denne uge. På nuværende tidspunkt tegner det til at vi bliver ca. 100 elever og 40 voksne.

I er velkomne til at skrive eller ringe til os, hvis I har spørgsmål. Følg med på basecamp.

Næste nyhedsbrev udsendes i slutningen af marts.

Efter LOMA-topmødet

I projektgruppen er vi også begyndt at tage fat på den tid, der kommer efter LOMA-topmødet. En af de aktiviteter, er LOMA projektets deltagelse på Folkemødet på Bornholm. Vi skal være med på en fælles stand med andre af de projekter som Nordea-fonden støtter. Den fælles titel er ’Smag og Lær’ og LOMA projektet får 2 x halvanden time til vores egen session. Derudover skal vi være ordstyrere på en fælles debat omkring mad, sundhed og læring. Har I lyst til at deltage på standen så kontakt Rikke Thrane på Basecamp for at snakke nærmere om mulighederne.

En anden aktivitet handler om at sætte fokus på implementering af LOMA på skolerne, der er med i projektet. Det vil vi drøfte med jer på særskilte møder. I forlængelse af dette er vi gået i gang med planlægningen af, hvordan flere skoler kan komme med i LOMA-projektet. I må meget gerne begynde at overveje dette og komme med forslag til, hvilke skoler det kunne være i Jeres kommune – eller i nabokommunen?

 

Med venlig hilsen – og fortsat god arbejdslyst :-) 

Dorte Ruge, projektleder,
Rikke Thrane, projektmedarbejder,
Kirsten Larsen, projektmedarbejder,
Majbritt Pless, projektmedarbejder

Om denne side