Indhold i denne sektion:
27. maj 2016

Kære alle

I dette nyhedsbrev samler vi op fra LOMA-topmødet og fortæller mere om den forestående event i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.

Opfølgning på LOMA topmøde
Det er allerede over en måned siden, at vi sagde farvel til deltagerne på topmødet i Svendborg. Nogle af jer skulle blive i Svendborg og andre skulle på en længere bustur til Aalborg, Herning eller Ishøj. Den sidste evaluering med post-its viste, at fælles for alle elever var at de havde haft nogle gode dage, hvor de både havde lært noget nyt og fået nye relationer til andre elever og voksne.

I disse dage venter vi på sidste svar i den evaluering, som vi har sendt ud med link til survey til de voksne deltagere – hvis du ikke har svaret, kan det nås endnu – deadline 30.maj :).

Som opfølgning på topmødet er der udsendt link til video-optagelser af elevernes præsentationer fra d. 14.april. De er til internt brug for skolen – fx på hjemmesider og ved forældremøder.Endvidere er der produceret en video, der viser forløbet af elevsporet og giver indtryk af stemninger undervejs. Den video er både til internt og offentligt brug og udsendt med link i Basecamp til alle skoler. Endvidere er den lagt på projektets hjemmeside og Facebookside, hvor den pr. dags dato er nået ud til 813 personer og fået en del ’likes’. Del gerne med flere.

I projektgruppen er vi ved at lægge sidste hånd på en rapport fra topmødet, der bla. indeholder   oplæg i voksensporet og den samlede evaluering. Den vil blive udsendt elektronisk til jer via Basecamp i den kommende uge.

Fra pilotfase til implementeringsfase
LOMA-projektet er efter topmødet gået i gang med implementeringsfasen – dog vil der fortsat være gang i pilotprojekter på alle skoler i det kommende skoleår. På flere skoler vil det være således, at der både  gennemføres LOMA-undervisning på forskellige årgange og arbejdes med den praktiske implementering. Det kommende skoleår er således meget vigtigt for, hvordan vi kommer i mål med aktiviteterne 2017.

Fra projektgruppens side vil vi støtte op om dette arbejde på forskellige måder, herunder med udarbejdelse af informationsmateriale og stilladsering af undervisningsforløb. Inden sommerferien vil I modtage første udkast til en fælles platform for LOMA-undervisningsforløb, der er udviklet i forbindelse med LOMA-EDU. Vi får derfor brug for jeres feed-back og samspil i den forbindelse.

LOMA på Folkemødet Bornholm
Den 16.-19. juni deltager LOMA projektet i den fælles event: Smag og Lær, der omfatter de projekter som Nordea-fonden støtter indenfor mad og sundhed. Vi starter med en debat om skolemad, læring og maddannelse d. 16. juni. Efter debatten er der workshop, hvor elever og lærere fra Ørkildskolen viser, hvordan de har arbejdet med LOMA i deres pilotuger. LOMA er også med på en fælles UC-stand #talop skole, sammen med de øvrige UC’er i Danmark. Her er fokus på at fremme et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger.

I kan se LOMA i programmet på dette link:

https://kalender.brk.dk/event/list/2016;jsessionid=7F18266388FAB6E650DCA06D29A3B45D#p1

Såfremt I selv deltager på Folkemødet må I meget gerne bakke op omkring LOMA. Kontakt til Rikke Thrane omkring det. Vi vil følge op via Facebook og Instagram under Folkemødet.

Næste nyhedsbrev kommer i slutningen af juni – her vil der blandt andet være nyt fra følgeforskning i LOMA. Det tegner til at blive godt nyt :)

Med venlig hilsen – og god arbejdslyst

Dorte Ruge, projektleder,
Rikke Thrane, projektmedarbejder,
Kirsten Larsen, projektmedarbejder,
Majbritt Pless, projektmedarbejder,

Om denne side