Indhold i denne sektion:
24. december 2016

December 2016

Nyhedsbrev fra projekt ’LOMA-lokal mad – læring og næring til skoleelever’

Hermed et nyhedsbrev ved årets slutning, hvor tiden nok går med forberedelser til juletid og ferie. I LOMA projektet har der i efteråret 2016 været stor aktivitet.  Der er gennemført mange spændende, motiverende, vel tilrettelagte og gennemførte forløb med LOMA-undervisning. Derudover har der været LOMA-EDU efteruddannelse for flere nye teams af lærere, pædagoger og køkkenledere . Vi ser frem til de spændende forløb, der skal gennemføres i andet halvår af skoleåret som resultatet af efteruddannelse og planlægning.

LOMA undervisningsforløb

Med afsæt i de LOMA undervisningsforløb, der er blevet udviklet og gennemført bliver der for øjeblikket udarbejdet ’eksemplariske LOMA forløb’.  De skal fungere som eksempler og inspiration for de skoler og undervisere, der er med i projektet. Ud af disse forløb vil nogle blive lagt på projektets hjemmeside. I 2017 vil der  blive udarbejdet en vejledning til undervisningsmaterialerne for lærere og andre, der skal undervise i LOMA forløb.

LOMA på studietur

I oktober var en gruppe på 24 LOMA folk på studietur til Bristol i England. Det var en blandet gruppe af skoleledere, lærere, køkkenledere og folk fra projektgruppen.  ’Food for Life’ hos Soil Association i Bristol ved kursusleder, Genevieve Cox, førte os sikkert igenne programmet. Senere har der været et opfølgende møde i Vejle d. 14. november, hvor vi satte fokus på, hvad vi havde lært og om noget af det kunne anvendes i en dansk skolekontekst. Den første studietur i 2016 var medfinansieret af Erasmus+ midler og det giver mulighed for at gennemføre en tur mere i foråret 2017. Den tur vil også gå til  Food forlife, UK,

Første event for ny LOMA-skole

Som led i implementering af LOMA på de 5 nye skoler gennemføres i 2017 en event på hver skole, der omfatter fremvisning af nye faciliteter og udstyr, samt den formelle udnævnelse til LOMA-skole. Nordea-fonden vil være tilstede og pressen vil blive inviteret. Mere information om dette følger på projektets facebookside.

Med venlig hilsen og ønsket om en glædelig  jul og godt nytår

Med venlig hilsen, Dorte Ruge, Projektleder.

Om denne side

Denne side er opdateret 24. december 2016 af

+ Del denne side    Udskriv denne side