Indhold i denne sektion:
15. august 2016

Nyhedsbrev fra projekt ’LOMA-lokal mad – læring og næring til skoleelever’

Så blev det sensommer og starten på et nyt skoleår med LOMA. I dette nyhedsbrev vil vi følge op på LOMA deltagelse på Folkemødet på Bornholm og give en kort orientering om, hvad der sker i projektet i de næste måneder.

LOMA på Folkemødet

Det primære formål for LOMA med at deltage på Folkemødet var at inspirere kommuner, skoler og politiske beslutningstagere til at have ambitioner, hvad angår elevernes sundhed, viden og praktiske færdigheder når der skal laves mad til mange i skolen. Aktiviteterne tog afsæt i den fælles stand ’Smag og Lær’ som vi havde med en række andre projekter, der har fået støtte fra Nordea-fondens sundheds pulje.

Den første dag var Rikke Thrane ordstyrer ved et velbesøgt debatmøde med titlen: Er skolemad, læring og maddannelse flere sider af samme sag?  Se vores pressemeddelelse her. Til panelet havde vi inviteret Børge Koch, Videncenterleder fra KOSMOS, UC Syd, Lotte Rod, Folketingsmedlem for det Radikale Venstre,  Astrid Dahl, Fuldmægtig i Børn og Unge, Københavns Kommune og Mette Larsen, lærer på Nymarkskolen i Svendborg. Debatmødet gav anledning til en række artikler på Folkeskolen.dk skrevet af lærere og ledere, der er med i LOMA projektet. Endvidere af Børge Koch, der også er tilknyttet LOMA projektets følgegruppe. Se artiklerne her.

Efter debatten var der god aktivitet på sociale medier – du kan se billeder og opslag på projektets Facebook side. Lotte Rod skrev efterfølgende om, hvordan debatten havde inspireret hende:

”Det, Folkemødet kan: Når man har siddet i ugevis i gymnasieforhandlinger og diskuteret en ekstra eksamen i dansk og den slags central styring og så møder Astrid, Mette og Børge og bliver smittet af deres begejstring for mad og fællesskab i skolen. Så mærker man: Det er det, der rykker. Det er derfor, vi er her. Mere af det! ”

Før og efter debatmødet gav elever og lærere fra Ørkildskolen i Svendborg smagsprøver på både mad og undervisningsforløb i LOMA pilotugen. Eleverne fra modtageklassen og deres lærere skal have ros for indsatsen, der mødte stor interesse fra publikum, deriblandt forhenværende undervisningsminister, Ritt Bjerregaard. Lørdag gennemførte Rikke Thrane og Mette Larsen en workshop med præsentation af LOMA-undervisningsforløb, der også fik god respons. Vores team på standen fik mange gode kontakter fra folk, der har interesse i LOMA, herunder også kommuner og skoler, der kunne tænke sig at være med i projektet.

Fra pilot til implementering

Alle skoler er nu i gang med at forberede implementering af LOMA i løbet af skoleåret 2016-2017. På flere skoler vil det være således, at der både gennemføres LOMA-undervisning på forskellige årgange og samtidig arbejdes med den praktiske implementering af LOMA i skolens årsplan. Der vil blive etableret en fælles platform for undervisningsforløb, baseret på de forløb som de 6  skoler har udviklet i fællesskab i løbet af pilotfasen i 2015. Senere vil forløb og inspirationsmaterialer blive delt på loma.dk og på emu.dk

Studietur til Food for Life, Bristol

Som led i efteruddannelsen ’LOMA-EDU’ deltager 3 repræsentanter fra hver af de seks skoler i en studietur til ’Food for Life’ i Bristol fra 2.-7. oktober. Programmet kommer til at omfatte skolebesøg, gårdbesøg, køkken-workshops og oplæg omkring Food for Life som netværk og organisation.

Godt klima for skolemad?

Det er vores indtryk, at der for tiden bliver arbejdet på nye tiltag på området for skolemad i Danmark. Både i kommuner, politiske partier og i styrelser i ministerierne. Fra projektgruppens side forsøger vi at skabe en god dialog med en række interessenter, således at LOMA bliver tænkt med ind blandt de mulige modeller for skolemad i Danmark. UCL følgeforskning i LOMA kan komme til at spille en vigtig rolle i den proces. Information omkring de foreløbige resultater fra pilotfasen kommer her i august-september.

Udbredelse af LOMA til flere skoler er et selvstændigt indsatsområde i det aktuelle LOMA-projekt. Projektgruppe og styregruppe går i gang med denne opgave fra september.

Har du spørgsmål eller forslag til LOMA projektet er du velkommen til at skrive eller ringe.

 

Med venlig hilsen

Dorte Ruge, projektleder, doru@ucl.dk, tlf. 28909056

Om denne side

Denne side er opdateret 15. august 2016 af

+ Del denne side    Udskriv denne side