Indhold i denne sektion:
8. august 2018

Kære modtager af nyhedsbrev fra LOMA-skole.dk

I denne sommerudgave af nyhedsbrevet  modtager du en opdatering på den seneste udvikling omkring ’LOMA-lokal mad’, der er en integreret tilgang til skolemad, som har til formål at fremme sundhed, læring og bæredygtig udvikling.

Afslutning og evaluering fra EVA

Projekt LOMA-lokal mad blev afsluttet som planlagt ved udgangen af december 2017. I forbindelse med den afsluttende konference i november udgav EVA, Danmarks Evalueringsinstitut, en evaluering af projektets virkningsteori. Hovedkonklusionerne var, at deltagelse i LOMA projektet havde skabt nysgerrighed, madmod og begejstring primært via det varierede læringsmiljø. Endvidere, at der var opnået bedre relationer mellem eleverne og mellem elever og lærere. Du kan se hele rapporten her.

Konklusionerne fra EVA stemte godt overens med positive erfaringer fra skolerne og resultater fra UCl’s følgeforskning – se foreløbige resultater her.

Endvidere viste projektlederens rapport at projektet i høj grad havde opnået de mål, der var opstillet ved projektets start:

• Styrket sundhedsfremme for over 2000 elever
• Styrket tværfaglig læring og didaktik
• Fremme af bæredygtighed og social innovation

Se projektrapporten her.

I løbet af 2018 vil der kommer flere forskningsresultater fra UCL’s forskning, der har særligt fokus på elevernes udvikling af handlekompetence indenfor mad og sundhed.

Fra projekt til Netværk for LOMA skoler

Efterfølgende har de deltagende 9 skoler dannet et ’Netværk for LOMA-skoler’, der i samarbejde med UCL arbejder på at fremme udvikling af LOMA tilgang til skolemad, udbredelse til flere skoler på en evidensbaseret måde, baseret på evaluering og forskningsresultater.

Du kan hente den nye folder om netværket her.

Seminar om LOMA d. 24. oktober

Netværket af LOMA skoler har deres første seminar d. 24. oktober på Filstedvejens skole  i Aalborg Kommune.  En del af seminaret vil blive åbent for andre skoler, der har interesse for at deltage i LOMA netværket. Mere information om dette i næste nyhedsbrev til september.

Vil du vide mere Netværk for LOMA skoler, så skriv til Dorte Ruge, doru@ucl.dk. UCL, Center for Anvendt Skoleforskning, hvor Netværket har sekretariat.

Om denne side

Denne side er opdateret 8. august 2018 af

+ Del denne side    Udskriv denne side