Indhold i denne sektion:
11. juli 2019

Kære modtager af nyhedsbrev fra LOMA-skole.dk

I denne sommerudgave af nyhedsbrevet fra ’Netværk for LOMA-skoler’ er der nyt fra skoler, der anvender en integreret tilgang til skolemad. Formålet med det er at fremme elevernes sundhed, læring og handlekompetence, samt bæredygtig udvikling i lokal området i et ’åben skole’ perspektiv.

Fortsat stærk udvikling og implementering på skolerne.

I første halvdel af 2019 har der været god aktivitet i LOMA undervisning på skolerne. Det gælder både på indskoling, mellemtrin og udskoling. Både i Svendborg og Aalborg bliver der fortsat arbejdet på udvikling af nye undervisningsmaterialer med finansiering af Undervisningsministeriets ’Pulje til Maddannelse’. Produkterne offentliggøres sidst på året og vil være tilgængelige via lomaskole.dk og ministeriets Materialeplatform.

Ny ’Landsforening for LOMA-lokal Mad’

I løbet af det kommende efterår vil ’Netværk for LOMA skoler’ overgå til at være en ’Landsforening for LOMA-lokal mad – dagtilbud og skoler’.

Der er stiftende generalforsamling onsdag d. 18. september fra 17.00-20.00 på UCL, Niels Bohrs Alle 1, Odense.

Tilmelding senest d. 16. september til Dorte Ruge, doru@ucl.dk

Forplejning: 20kr. Betales via mobilepay senest 16. september.

Der er flere medlemskategorier i foreningen, herunder: Folkeskoler, efterskoler, friskoler, højskoler, vuggestuer, børnehaver, interesseorganisationer og enkeltpersoner.

Udkast til vedtægter tilsendes ved tilmelding.

Ny model for offentlig skolemad ?

Med en ny regering ved roret vil vi genoptage dialogen omkring rammer for skolemad i Danmark. På EPESS Erasmus+ studietur til Tjekkiet i april så vi en spændende og bæredygtig model, der måske vil kunne få opbakning i Danmark: Alle skoler skal tilbyde et varmt måltid mad midt på dagen til eleverne. Maden bliver tilberedt lokalt i køkkener, der er betalt af kommunen, lønnen til medarbejderne i køkkenet er betalt af staten, ingredienserne til måltidet er betalt af forældrene. På den måde deles byrden mellem de ansvarlige parter og forældrenes andel ligger stabilt på 7-14kr om dagen.

Det nævnte EPESS Erasmus+ projekt afsluttes i efteråret 2019 med et åbent seminar d. 25.oktober på Metropol i København. Alle er velkomne til at høre mere om ’Integreret tilgang til sund skolemad’ hos ’Skutcne Zdrava Skola’ i Tjekkiet, ’Food for Life’ i England og ’LOMA-skoler’ i Danmark. Invitation kommer ud som opslag på LOMA facebook og LinkedIn.

Nordplus Horisontal bevilling til Projekt LEARNFOOD

Et nyt nordisk samarbejde vil i de næste tre år danne rammen omkring udveksling af erfaringer omkring integreret tilgang til skolemad. Partnerne udgøres af Agder Universitet og Skolematens Venner fra Norge, Ørebro Universitet og Skolmatsakademiet fra Sverige og UCL og ’Nymarkskolen, Netværk af LOMA-skoler’ fra Danmark. Projektet vil kortlægge situationen for skolemad i de tre lande og afholde seminarer i hvert af de tre lande fra 2020-2022. Resultaterne vil blive offentligt tilgængelige via sociale medier og hjemmesider.

Vil du vide mere ’Netværk for LOMA skoler’, så skriv til Dorte Ruge, doru@ucl.dk. UCL, Center for Anvendt Skoleforskning, hvor Netværket har sekretariat. Følg også med på Facebook, Twitter og Instagram.

Om denne side