Indhold i denne sektion:
6. august 2019

Projekt LEARNFOOD har modtaget et tilskud på 42.000 euro til et treårigt projekt fra Nordplus Horisontal.

Formålet er at udveksle viden om, hvordan man integrerer sund mad med undervisning i skolerne. Indsigt fra forskning og praksis danner grundlaget for aktiviteter, der udføres fra et horisontalt, tværsektorielt og UNSDG-perspektiv. Partnerne vil sammen udvikle innovative metoder, der involverer elever og lærerstuderende.

LEARNFOOD-projektet vil udvikle en række pædagogiske koncepter og metoder, herunder IKT-baserede uddannelsesmaterialer til information, webinarer, samarbejde og formidling. Projektet har et social-konstruktivistisk udgangspunkt, og partnerne sigter mod at samarbejde som et professionelt læringsfællesskab. Resultaterne af projektet vil informere beslut ningstagere både på politisk niveau og i kommune og skole. Dette vil fremme gensidig forståelse og fremtidig samarbejde på tværs af lande og sektorer.

Partnerne i projektet er:

Norge

1) University of Agder, Institut for Folkesundhed og Ernæring.

2) Stiftelsen Skolematens Venner.

Sverige

3) Universitetet i Orebro, Skolen for humaniora, uddannelse og samfundsvidenskab.

4) Skolematsakademiet

Danmark

5) University College Lillebelt, Center for Anvendt Forskning i Pædagogik og Samfund.

6) Nymarkskolen & ‘Netværk til LOMA-skoler’.

For mere information kontakt: Dorte Ruge, UCL University College (Lead partner)

M +4528909056.     Mail: doru@ucl.dk

Hent pdf med nyheden HER:

DANSK:

0608_2019_learnfood projekt_nordplus horisontal program

ENGLISH:

06082019_learnfood project_nordplus horisontal program_

Ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Om denne side

Denne side er opdateret 6. august 2019 af

+ Del denne side    Udskriv denne side