Indhold i denne sektion:
19. december 2018

 

Kristina Holt har skrevet speciale om sociale læringsrum i LOMA (DPU 2018).

 

“Sociale læringsrum i LOMA – en pædagogisk antropologisk undersøgelse af udskolingselevers deltagelse i og erfaringer med et skolemadsprojekt”.

Kristina Holt har skrevet speciale på Pædagogisk Antropologi, DPU, baseret på et tre måneders feltarbejde i LOMA-køkkenet og spisesalene på udskolingsskolen Nymarkskolen i Svendborg.

Ved at belyse felten i ikke målbare og kontekstuelle komponenter og i brugen af antropologiske teorier, viser det sig at LOMA-projektet kan siges at have væsentlig betydning for elevernes dannelse af relationer gennem sociale læreprocesser.

Kristina Holt  har fulgt den faste organisering på Nymarkskolen, hvor eleverne deltager i planlægning og tilberedning af mad til fælles måltider, som et fast element I den almindelige skolehverdag. Hun har i den forbindelse haft et særligt focus på, hvordan eleverne bliver ‘transformeret’ til kollegaer i køkkenet, hvilket har givet anledning til at analysere køkkenugen som en liminalfase gennem antropologen Victor Turners begreber ”sacra” og ”Communitas”. De voksne i køkkenet er køkkenprofessionelle og analysen endvidere inspireret af antropologen Jean Laves begreber om mesterlære og legitim perifer deltagelse sammen med uddannelsesforskeren Etienne Wengers teori om praksisfællesskaber. Elevernes deltagelse i spisesalene analyseres gennem antropologen Claude Fischlers ”commensality” begreb. Hvilket bruges til at belyse et anderledes fokus i dansk skolemåltids sammenhæng.

Ifølge Kristina giver specialet giver indblik i, hvordan unge mennesker i særlige grænserum, der udsættes for prøvelser af forskellig art, oplever lærings- og fællesskabsprocesser og hvordan de er med til at transformere skoleelever fra klassekammerater til arbejdskollegaer.

Omtale  kan ses på AU Statsbiblioteket – herunder også engelsk omtale.

Download specialet sociale laeringsrum i loma. speciale kristina holt

eds. Dorte Ruge

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Om denne side

Denne side er opdateret 19. december 2018 af

+ Del denne side    Udskriv denne side