Indhold i denne sektion:
13. juni 2021

Sommerferien 2021 nærmer sig og vi kan se tilbage på aktive måneder – på trods af covid-19 restriktioner.

Restriktionerne har sat sit præg på madordningerne på skolerne, men også på vores muligheder for at afholde seminar og dele viden med andre. Derfor har vores aktiviteter været gennemført online i stedet for.

I det nyudviklede materiale ‘Maddannelse i Praksis’ indgår erfaringer og modeller fra LOMA skoler med flere case beskrivelser. Materialet indgår i det obligatoriske emne ‘Sundhed, Seksualundervisning og Familiekundskab’ og skal således integreres i undervisningen i flere fag:

Se link til LOMA Case i materialet på EMU.dk:

https://emu.dk/grundskole/sundheds-og-seksualundervisning-og-familiekundskab/maddannelse-i-praksis/loma-egen?b=t5-t32-t3631

LOMA deltager i Projekt LEARNFOOD med videndeling og samskabelse sammen med norske og svenske partnere. Senest på webinaret d. 26-27. april.

Se mere på projektets hjemmeside her: https://www.ucl.dk/learnfood. LOMA’ deltagelse i projektet vil omfatte videndeling mellem køkkenleder, lærere, skoleledere og forskere.

Foreningen er endvidere engageret i flere rådgivningsforløb på skoler, der er interesserede i LOMA-undervisning og LOMA-skolemadsordninger.

Mere information om dette vil følge i de kommende måneder.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Om denne side