Indhold i denne sektion:
10. marts 2020

LOMA fagligt seminar 10. marts

Astrid Dahl, Københavns Kommune. Oplæg omkring ny strategi for bæredygtige og klimavenlige madordninger.

 

Deltagerne på seminaret i dag d. 10.marts  medbragte tilsammen en guldgrube af praktiske eksempler på læremidler, innovative metoder og nye didaktiske, semantiske og funktionelle læremidler til fælles mål og styrket pædagogisk læreplan.

Temaet var: Hvordan arbejder vi med bæredygtighed og læring i forhold til madordninger i dagtilbud og skoler ? Formålet med seminaret var at dele viden på tværs af skoler og i institutioner omkring hvordan vi arbejder pædagogisk didaktisk med bæredygtig udvikling, klima handling og FN’s verdensmål i forhold til madprojekter og madordninger. På baggrund af dagen vil der blive taget initiativ til en serie af studieture rundt til skoler og dagtilbud i Danmark i de kommende måneder.

Oplæg fra Elsebeth Holm og Jane Sørensen, Strandgårdskolen i Ishøj Kommune. ‘Sproghaven’ som didaktisk læremiddel for elever der er sprogligt udfordrede.

Efter oplæg og frokost var der videndeling på tværs af skoler og institutioner, samt efterfølgende fælles refleksion og ideudvikling.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Om denne side

Denne side er opdateret 27. marts 2020 af

+ Del denne side    Udskriv denne side