Om LOMA – Lokal Mad

Baggrund

LOMA projektet fra 2011-2020

Det første LOMA projekt var et pilotprojekt, som blev udviklet og gennemført på Nymarkskolen i Svendborg fra 2011-2013. Siden har LOMA været en fast komponent i skolens hverdag.

Udvikling og implementering af LOMA blev fulgt af et case studie gennemført af Dorte Ruge, Phd. Resultaterne fra case studiet peger på, at eleverne øgede deres mad- og sundhedsrelaterede handlekompetence og opnåede sundere madvaner. Endvidere medvirkede LOMA til udvikling af implementering af bæredygtig indkøbspraksis i det kommunale fødevareindkøb.

På baggrund af de gode erfaringer og resultater på Nymarkskolen bevilligede Nordea-fonden yderligere midler til at 5 skoler kunne gå i gang med LOMA på deres skole.

Skolerne var  geografisk fordelt i Aalborg (Filstedevejens Skole), Herning (Tjørring Skole), Svendborg (Tved skole, Ørkildskolen,og Nymarkskolen), Ishøj (Strandgårdskolen). Den enkelte skole besluttede selv udmøntningen af LOMA princippernes forankring i skolen og lokal området.

I efteråret udarbejdede Danmarks Evaluerings institut (EVA) en evaluerings rapport over LOMA projektet fra 2015-2017. (link)

Rapporten konkluderede blandt andet at: ” Arbejdet med mad og måltider opleves virkelighedsnært og meningsfuldt”, samt at “fælles oplevelser og nye samarbejder giver mulighed for nye roller og samarbejder”.

I dag er der cirka 10 dagtilbud og skoler, der arbejder efter LOMA principperne i deres dagligdag.

De 4 principper handler om

Princip 1: Dannelse, fælleskab og Trivsel

Pricip 2: Læring og Undervsining

Princip 3: Samarbejde omkring læring med forældre og andre partner i lokalområdet

Princip 4: Madens kvalitet og fysiske rammer

 

 

 

 

 

Om denne side