Om LOMA – Lokal Mad

LOMA repræsenterer en integreret tilgang til skolemad, der omfatter sundhedsfremme, læring og bæredygtig udvikling.

Formål

Formålet med projektet er at udbrede LOMA til 5 nye skoler i Danmark.

I LOMA deltager skoleeleverne i planlægning, tilberedning og servering af mad og måltider, som et element i undervisningen i flere fag. Køkken og spisesal indgår i et udvidet læringsrum, der også omfatter et tæt samarbejde med lokale fødevareproducenter.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 7,4 millioner og gennemføres fra   2015-2017 i et partnerskab mellem UCL og  5 skoler i de 4 kommuner: Aalborg, Herning, Svendborg og Ishøj. På UCL er projektet forankret i Forskningsprogram for Mad, Krop og Læring, Center for Anvendt Skoleforskning, Forskning og Udvikling.

Se video her nedenfor:

 

 

Det første LOMA projekt på Nymarkskolen

Det første LOMA projekt blev udviklet og gennemført på Nymarkskolen i Svendborg fra 2011-2013. Siden har LOMA været en fast komponent i skolens hverdag.

Udvikling og implementering af LOMA blev fulgt af et case studie gennemført af adjunkt, Dorte Ruge, phd. Resultaterne fra case studiet peger på, at eleverne øgede deres mad- og sundheds relaterede handlekompetence og opnåede sundere madvaner. Endvidere medvirkede LOMA  til udvikling og implementering af bæredygtig indkøbspraksis i det kommunale fødevareindkøb. LOMA er baseret på det brede, positive sundhedsbegreb og tager afsæt i 4 principper:

Formål og principper for LOMA-lokal mad.

Udvikling og implementering af LOMA blev fulgt af et case studie gennemført af adjunkt, Dorte Ruge, phd. Resultaterne fra case studiet peger på, at eleverne øgede deres mad- og sundheds relaterede handlekompetence og opnåede sundere madvaner. Endvidere medvirkede LOMA  til udvikling og implementering af bæredygtig indkøbspraksis i det kommunale fødevareindkøb. I 2013 bevilligede Nordea-fonden midler til at udbrede LOMA til flere skoler og ved udgangen af 2017 var 6 skoler blevet udnævnt til LOMA-skoler og 3 skoler var i gang med processen til at blive det. Styregruppen for LOMA projektet gennemførte i 2017 en revision af LOMA principperne, der fra 1. januar 2018 ser således ud:

Formål:

Formålet er at fremme skolens arbejde med læring, sundhed, trivsel og bæredygtighed gennem mad og måltider. For at opnå dette integrerer en LOMA-skole på en helhedsorienteret måde følgende  4  principper i skolens dagligdag. Den enkelte skole beslutter selv den lokale udmøntning i konkrete aktiviteter.

Princip  1. Dannelse, fællesskab og trivsel

Som led i skolens arbejde med dannelse, fællesskab og trivsel tilstræber vi at voksne[1] og elever dagligt spiser et fælles måltid sammen. Maden kan være produceret på skolen eller medbragt hjemmefra.

Det fælles måltid tilrettelægges på en måde der styrker dialog og positive relationer – både elev-elev og elev-voksen.

Princip 2. Læring & undervisning

LOMA-undervisning kan integrere fælles mål for alle skolens fag og obligatoriske emner. Der kan arbejdes såvel mono- som tværfagligt. Der arbejdes ud fra det brede positive sundhedsbegreb, jf. Fælles Mål for Sundheds-, og seksualundervisning og familiekundskab. LOMA kan kombineres med indsatsen for at fremme elevers fysiske bevægelse i skolen.

Det er et mål, at der sker en kobling mellem læring og madproduktion med fokus på elevernes udvikling af handlekompetence i relation til sundhed og mad[2] .

LOMA integreres i skolens årsplan. Der skal så vidt muligt gennemføres mindst 1 årligt ugeforløb i såvel indskoling, mellemtrin som udskoling.

LOMA-undervisning skal indeholde forløb:

  • Hvor der produceres mad til et fælles måltid og eleverne deltager i tilberedningen på en måde, hvor de opnår indflydelse og ejerskab.
  • Hvor der samarbejdes med leverandører i form af ekskursion eller besøg af gæstelærere.
  • Hvor Fælles mål i flere fag eller emner indgår.

Dette kan for eksempel suppleres med egenproduktion eller indsamling af frugt og grønt, Åben Skole aktiviteter etc.  Se eksempler i casebeskrivelser på www.lomaskole.dk

Princip  3. Samarbejde omkring læring med forældre og andre parter i lokalområdet

Skolen inddrager forældre i samarbejde omkring LOMA-aktiviteter. Skolen inddrager lokalsamfundet i LOMA-aktiviteter f. eks. i form af en årlig event[3].

Princip 4. Madens kvalitet og fysiske rammer

Når der sker madproduktion på skolen, følges Fødevarestyrelsens anbefalinger og det tilstræbes at opfylde Måltidsmærkets krav.  Det er et mål at Måltidsmærket kan opnås senest fra midten af det 2. skoleår med LOMA[4].

  • Maden skal være sund, afspejle sæson og være tilberedt fra bunden.
  • Der anvendes Så vidt muligt anvendes lokalt producerede og mindst 30 % økologiske råvarer senest fra midten af det 2. skoleår med LOMA[5].
  • Køkkenet skal indrettes med professionelt udstyr med henblik på at tiltrække og fastholde professionel arbejdskraft, samt give mulighed for at eleverne kan deltage i produktionen af det fælles måltid.

Revideret af LOMA projektets styregruppe, december 2017.

[1] Lærer, pædagoger, køkkenledere og andre som rollemodeller

[2] Viden, færdigheder, motivation, erfaringer med samarbejde, erfaringer med virkeligshedsnære udfordringer, kritisk tænkning m.fl.

[3] Et eksempel er høstfest eller forårsfest på skolen, som eleverne har arrangeret sammen med underviserne.

[4] Krav om at kunne opnå Måltidsmærket  gælder først fra juli 2018.

[5] Krav om 30% økologi, jf. Fødevarestyrelsens Bronzemærke gælder først fra juli 2018

Om denne side