Indhold i denne sektion:
10. juli 2019

Kære modtager af nyhedsbrev fra LOMA-skole. dk

I denne nytårsudgave af nyhedsbrevet fra ’Netværk for LOMA-skoler’ er der nyt fra skoler, der anvender en integreret tilgang til skolemad. Formålet med det er at fremme elevernes sundhed, læring og handlekompetence, samt bæredygtig udvikling i lokal området i et ’åben skole’ perspektiv.

Fortsat stærk udvikling og implementering på skolerne.

Siden august 2018 har skolerne arbejdet intenst med udvikling og tilpasning af de grundlæggende elementer fra LOMA-lokal mad med afsæt i de gode resultater . Der er i dag grund til optimisme over det store engagement fra ledelse og medarbejdere, der har inspiration og værktøjer til at fortsætte udviklingen ad LOMA ’vejen’.

Filstedvejens Skole i Aalborg er LOMA undervisning blevet en del af årshjulet i indskolingen. Det er tilpasset klassernes ekskursioner til samarbejdspartneren ’Egholm Folkefarm’. Filstedvejens Skole og Aalborg Kommune blev endvidere tildelt bevilling fra Undervisningsministeriets maddannelsespulje med start fra januar 2018. Projektet stiler mod at styrke LOMA tilgangen, dels ved et styrket samarbejde med Egholm Folkefarm, dels ved udvikling af digitale spil, der vil blive tilgængelige på lomaskole.dk samt på UVM materialeplatformen i slutningen af 2019.

Tjørring Skole i Herning Kommune har der i LOMA været fokus p å, hvordan elevernes arbejde med værtskaber for fælles måltider kan medvirke til at fremme positive relationer mellem eleverne – og mellem elever og lærere. Eleverne fra mellemtrin og indskoling skiftes til at invitere hinanden til fælles måltider, hvor der både kan indgå fælles tilberedt ’ LOMA mad’ og madpakker. Det har vist sig at have en række positive effekter i forhold t il fremme af sundhed og trivsel. Se billede.

Nymarkskolen i Svendborg kunne d. 24. oktober fejre 5 år s jubilæum med LOMA tilgangen, som siden 2013 har været et fast element i skolens hverdag. Det blev fejret med taler, musikalsk underholdning fra lokal ’rap-artist og hjemmebagte boller.  I LOMA undervisningen er der i naturfag blevet etableret et fast samarbejde omkring undersøgelse og udvikling af biodiversitet på Skiftekær økologiske landbrug. Det har indtil videre resulteret i anbefalinger til markdrift på gården, samt til etablering af insekthotel og krydderurtehave på skolen. Aktiviteter, der også har medvirket til skolens opnåelse af Grønt Flag i år.

Ørkildskolen i Svendborg har efter afsluttet ombygning af faglokaler taget det nye produktions – og undervisningskøkken i brug. Skolen har sammen med Tved Skole ansat en køkkenleder, der står i spidsen for madproduktion og under visning på begge skoler i samarbejde med skolernes lærere. Hele klasser af elever fra 0.-6. klasse deltager på skift i tilberedning af mad til fælles måltider, som led i undervisningsforløb.

Ørkildskolen afholder en årlig temauge, hvor alle årgange arbejder med emnerne i Svendborgs fælles-kommunale LOMA-guide, der er udarbejdet af de deltagende skolers koordinatorer. LOMA-ugen afsluttes med en markedsdag for alle skolens interessenter, hvor alle årgange sammen med lokale producenter udstiller og sælger produkter fra temaugen.

Thurø Skole har i deres LOMA undervisning haft et særligt fokus på LOMA som et element i skolens anti-mobbe strategi. Det at lave mad sammen og spise fælles måltider giver god effekt på trivsel og positive relat ioner – og giver mod på mere udvikling af LOMA.

Når elever fra Thurø Skole, Tved Skole og Ørkildskolen skal starte på ungeskolen, Nymarkskolen, efter 6. klasse kan køkkenledere og lærere nu tydeligt mærke at eleverne nu har haft LOMA undervisning på mellemtrinnet. Det giver hurtigere tilslutning til madordningen og et fælles fagligt afsæt i LOMA-køkkenet. Svendborg Kommune blev også tildelt midler fra Undervisningsministeriets pulje til maddannelse i 2018. Der bliver nu gennemført et ’LOMA-mulepose’ projekt, der har til formål at udvikle undervisningsmateriale og læreplan, der støtter LOMA samarbejdet mellem skolerne i kommunen. Det bliver tilgængeligt fra UVM Materialeplatformen fra efteråret 2019.

Strandgårdskolen i Ishøj er der fortsat god udvikling i aktiviteter med mad, måltider og undervisning i et LOMA perspektiv. I efteråret blev den traditionsrige ’Høstfest’ gennemført, hvor elever og lærere præsenterede smagsprøver på undervisning i LOMA og andre temaer. Der var stor tilslutning fra forældre og samarbejdspartnere i lokalområdet, herunder Naturskolen i Ishøj. Den nærliggende Ishøjgaard er som specialskole i gang med at tilpasse LOMA elementerne til elever og undervisning . I år blev det blandt andet udmøntet i en projektuge med ’ vikingetema’ og tilberedning af dagens ret i bålhytten. Madhuset Ishøjgaard’ kan følges på Instagram, senest med inspiration til fælles julefrokost for elever og lærere .

Nyt speciale om sociale læringsrum i LOMA

Kristina Holt har skrevet speciale på DPU omkring sociale læringsrum i LOMA på Nymarkskolen, se nyheden her. Du kan downloade specialet, der bidrager en evidensbaseret videns-platform for LOMA tilgangen til sund mad og fælles måltider, som integreret element i skolen. Vi siger tak for dette arbejde, der har stor betydning både lokalt, nationalt og internationalt. Har du selv lyst til at skrive speciale eller bachelor opgave i forhold til LOMA er du velkommen til at kontakte os.

Download speciale

Hvad sker der i 2019 ?

På baggrund af den positive udvikling på LOMA skolerne er der grund til optimisme. Der er også grund til at rose ledere og medarbejdere for at løfte denne pioner-indsats for en integreret tilgang til skolemad, der både kan fremme sundhed, læring og bæredygtig udvikling. Det kræver både mod, vilje, motivation og opbakning fra de kommuner, som skolerne ligger i.

LOMA-tilgangen indgik som ’best practice’ i anbefalinger og rapport fra det Advisory Board (s.53) som regeringen nedsatte tidligere på året for at styrke mad, måltider og sundhed. Her var indførelse af skolemad en generel anbefaling forhold til børn og unge.  I den endelige strategi er det lidt vanskeligt at genfinde samme anbefalinger – men der er dog flere gode tiltag  indenfor generel maddannelse og fælles måltider, som Netværk af LOMA skoler vil bidrage til i det kommende år. Derudover vil der fortsat blive arbejdet for etablering af en national pulje, hvor skoler kan søge tilskud til etablering af passende køkkener og spisefaciliteter. Det er afgørende for at fremme den gode, lokale tilberedning af sunde måltider til børn og unge på skoler i Danmark. Endvidere vil der være fokus på at løfte en nødvendig indsats i forhold til en tværprofessionel LOMA efteruddannelse af lærere, pædagoger og køkkenledere.

Vil du vide mere ’Netværk for LOMA skoler’, så skriv til Dorte Ruge, doru@ucl.dk. UCL, Center for Anvendt Skoleforskning, hvor Netværket har sekretariat. Følg også med på Facebook, Twitter og Instagram.

Om denne side