Pædagogik og didaktik i LOMA-undervisning

I forbindelse med gennemførelse af LOMA projektet anvender vi begrebet ‘LOMA-undervisning’. Det dækker over de LOMA-undervisningsforløb som lærere, pædagoger og køkkenpersonale sammen planlægger og gennemfører med en klasse, en gruppe eller en årgang. LOMA-undervisning omfatter som regel følgende elementer:

  • Børnene deltager i planlægning, tilberedning og servering af sunde måltider på skolen
  • I skolen sker det på en måde, der er integreret i Fælles Mål i flere fag, fx. dansk, matematik, naturfag, madkundskab, billedkunst.
  • Børnene har indflydelse på aktiviteterne jf, IVACe modellen, der anvendes til at tilrettelægge graden af børnenes involvering. Se model for IVACe model i LOMA-undervisning
  • Der arbejdes undersøgende, tværfagligt og projektorienteret.
  • Der anvendes på forskellige måder et begreb om madlandskaber. Det er også et læremiddellandskab. Det kan anvendes til at analysere, udforske og forandre den måde som mad i skolen og dagtilbud fungerer på, og hvordan børnene kan lære af det i forhold til fælles mål. Se model for et LOMA-madlandskab
  • Der indgår ekskursion til en lokal fødevareproducent I forløbet. Ekskursionen understøtter det valgte tema.

Det er lærere og pædagoger, der har ansvaret for at omsætte de anvendte viden- og færdighedsmål til konkrete læringsmål i LOMA-forløb.

Forud for en LOMA-uge har lærere, pædagoger og køkkenledere deltaget i et efteruddannelses-forløb: ‘LOMA-EDU‘, der består af 3 moduler:

LOMA-EDU efteruddannelsen tager afsæt i de kompetencer, som lærere, pædagoger og køkkenpersonale allerede har i kraft af deres uddannelser. Efteruddannelsen er supplerende og tværprofessionel, hvilket betyder, at den er fælles for lærere, pædagoger og køkkenpersonale. For det meste bliver LOMA-EDU gennemført på den lokale skole eller dagtilbud for at understøtte deltagelse af så mange professioner som muligt. Eksempler på LOMA-undervisning findes under casebeskrivelser

Hvis du vil vide mere om de pædagogiske teorier og metoder, som ligger til grund for LOMA undervisning, kan du hente teksten her.

Om denne side