Indhold i denne sektion:
29. juni 2020

Ny ‘Landsforening LOMA-lokal mad for dagtilbud og skoler’.

I september 2019 blev det tidligere “Netværk af LOMA-skoler” ændret til “Landsforeningen LOMA-lokal mad for dagtilbud og skoler”. LOMA konceptet handler  stadig om at fremme sundhed, læring og bæredygtig udvikling i skolerne – og nu også i dagtilbud.

Skoleleder Birgit Villebro, fra Nymarkskolen i Svendborg er foreningens formand og udtaler “Siden den stiftende generalforsamling i september 2019 har vi i bestyrelsen planlagt og gennemført to faglige seminarer på UCL i Odense: Et med fokus på videndeling omkring bæredygtighed og læringsmål i skolemadsordninger og et om FN’s verdensmål som led i LOMA-undervisning. Begge seminarer var meget lærerige og interessante – og deltagere fra flere forskellige faggrupper fik delt viden og erfaringer”.

På baggrund af stor interesse for vores seminarer har foreningen planlagt nye aktiviteter i efteråret 2020. D. 29. September afholder Strandgårdskolen i Ishøj kurset “Madkundskab og sproghave”  og på Nymarkskolen i Svendborg afholdes d. 27. Oktober workshoppen “Elevindragelse i LOMA-køkkenet”.  Se program og tilmelding her.

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i år d. 29. September, 2020 fra 17.30-19.30 på Strandgårdskolen i Ishøj. Mere information sendes ud via lomaskole.dk og LOMA Facebook side.

Alle som har lyst til at være med til at styrke og udbrede Landsforeningen LOMA-lokal mad for dagtilbud og skoler er velkommen til at blive medlem af foreningen. Du kan se pris og tilmelde dig her: Bliv medlem

Ny LOMA-spilplatform klar til brug – Puljen for fremme af maddannelse.

En ny LOMA-spilplatform med lærervejledning ligger nu klar til brug på UVM Materialeplatformen og på lomaskole.dk. Spilplatformen er udviklet af lærere og elever på Filstedvejens Skole i Aalborg Kommune i samarbejde med UCL, Center for Anvendt Skoleforskning, HistorieLab og virksomheden Serious Games A/S. Udviklingsprojektet er gennemført med støtte fra Undervisningsministeriets pulje til ’Fremme af Maddannelse’ fra 2017-2019.

Læremidlet er rettet mod elever fra 3.-4. årgang i folkeskolen. Målet er at fremme elevernes kendskab til begreber indenfor mad, måltider og sundhed, samt at styrke elevernes sproglige udvikling. Eleverne logge ind med UNI-login og spille spil med forskellige sværhedsgrader i kategorierne ’vendespil, puttekasse og tidslinje’.

Elevernes handlekompetence styrkes ved at de selv kan producere indhold til spil, som de derefter kan spille med kammerater og forældre. Endvidere kan lærere, der underviser i dansk som andetsprog tilrettelægge undervisning med målrettet styrkelse af viden og færdigheder som forberedelse til LOMA-undervisning eller tilsvarende aktiviteter omkring mad og måltider i skolen. For mere information kontakt Dorte Ruge på mail doru@ucl.dk.

Nye rapporter og artikler

Erasmus+ projektet ‘European Healthy Pupils and skilled Educators in Integrated School Food Systems’ er afsluttet med gode resultater. Se projektrapport på FoodforLife’ hjemmeside.

Fra Danmark har LOMA skolerne Ørkildskolen og Nymarkskolen fra Svendborg deltaget sammen med UCL, Center for Anvendt Skoleforskning. Deltagerne har besøgt skoler med skolemadsordninger i England og Tjekkiet.

Denne udveksling har bragt ny viden til Danmark om hvordan man kan etablere skolemadsordninger, der både kan fremme læring, sundhed, trivsel og bæredygtig udvikling. Endvidere har vi fået ny viden om hvordan omkostningen ved offentlig skolemad kan fordeles på en smart og fair måde mellem stat, kommune, skole og forældre. Måske kunne det også være en god model i Danmark? Dette spørgsmål vil LOMA foreningen arbejde videre med i det kommende år.

Jane Møller Sørensen, Køkkenleder på Strandgaardskolen er igang med efteruddannelse på læreruddannelsen, Professionshøjskolen Absalon, Roskilde. I den forbindelse har hun skrevet opgave om ‘Sproghaven på Strandgårdenskolen’ i relation til skolens køkken som læringsrum. Se opgaven her.

Har du spørgsmål så skriv til: lomaskole@gmail.dk

Om denne side