Presseomtale

 

Nyt, norsk studie viser at skolemad udjævner sociale forskelle i en skoleklasse

Sult er en stopklods for elevernes læring (juni 2019). Fagbladet 3F. Ruge, D. 

Forslag om skolemad er godt – men ikke via donationer af gratis mad. Ruge, D. (maj 2019). Folkeskolen.dk, Debat – Ernæring & Sundhed

Pressemeddelse fra debatmøde på Folkemødet, Bornholm – debat om skolemad

Skolemad gør skoledagen lettere (Fyens Stiftstidende)

Hver sin løsning på skoler

Loma virker fordi det er undervisning (artikel i Fyens Amts Avis)

Millioner til mad på flere skoler i landet (Fyns Amts Avis)

Skolemad udbredes til flere skoler (Folkeskolen.dk)

 

Rapporter

Rapport fra Advisory Board. Mad, Måltider og Sundhed. Se omtale af LOMA tilgang som case på s. 53.

Evaluering af projektet LOMA, Danmarks Evalueringsinstitut, EVA
Forfatter: Thea Nørgaard Dupont. Eva har evalueret LOMA projektets virkningsteori med spændende resultater.   Evaluering af projektet LOMA

Delrapport 1.Afsluttende LOMA konference 27. november 2017

Artikler

Videnskabelige artikler

Ruge, D., Puck, M., Illum Hansen, T.(2017). UCL følgeforskning i projekt LOMA–lokal mad – en innovativ og bæredygtig model for læring og næring til skoleelever (2017)

Ruge, D. (2017). Elevers anvendelse af it som støtte for udvikling af mad- og sundhedsrelateret handlekompetence. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (2),85-109.

Ruge,D., Mikkelsen B.E. (2013). Ruge&Mikkelsen. LOMA local food public strategies as a social innovation – early insights from LOMA case study. Acta Agriculturae Section B, special issue.

Ruge, D. (2015). Integrating health promotion, learning and sustainability in school foodscapes – the LOMA case study. Ph.d Dissertation. Aalborg Universitet og University College Lillebælt.

Ruge, D., Nielsen K.M., Mikkelsen B.E., Jensen B.B (2015) Examining participation in relation to students’ development of health-related action competence in a whole school food setting: Insights from the ‘LOMA’ case study.

Faglige artikler.

Thrane, V. R. (2012). LOMA – elever kokkerer for kammerater og lærere. Folkeskolen.dk

Thrane, V.R., Villebro B., et al. (2013) LOMA – meget mere end skolemad     Folkeskolen.dk

Vett, L. (2012). LOMA – Fællesspisning og Eksperimenter.                Folkeskolen.dk

Vett, L. (2012). LOMA – Bevægelse fremmer læring

Folkeskolen.dk

Wickers, T. (2014). Elever inddrages i madlavning som led i undervisning. Nordea-fonden

Andet

Masterstudie, Rikke Vingaard Thrane 

DPU (2019) Master i Sundhedspædagogik og Sundhedsfremme. “At spise sammen i skolen – et elevperspektiv på trivselspotentialet i måltidssituationen i LOMA”

Speciale, Kristina Holt

DPU (2018) Speciale i Pædagogisk Antropologi. Sociale læringsrum i LOMA
En pædagogisk antropologisk undersøgelse af udskolingselevers deltagelse i og erfaringer med et skolemadsprojekt.

Bacheloropgaver – pædagoguddannelsen

Rasmussen og Kirkeby (2016) 

Udvikling af forældresamarbejdet på Nymarkskolen gennem LOMA-projektet. Pædagoguddannelsen i Svendborg, University College Lillebælt.

Bacheloropgaver – Ernæring & Sundhedsuddannelsen

Gitte Rendbæk & Maria Trøst (2019)

Titel: Skolemad – et redskab til sundhedsfremme og udvikling af sundhedsrelateret handlekompetence i grundskolen.Professionshøjskolen, Absalon.

Studieopgaver fra grunduddannelse, efteruddannelse – diplom m.v.

 

Bøger

Ruge, D. (2017) Kapitel 8 i antologi: ‘En skole i bevægelse’. LOMA – et eksempel på integreret tilgang til skolemad.Eds. Schulz & Van Leehren. Akademisk Forlag.

Nielsen MK og Høyrup JF (2012): Mad og måltider i skolen. I: Holm L og Christensen ST (red.): Mad, mennesker og måltider, 2. udgave. København: Munksgaard.

 

Konference præsentationer.

 

Ruge, D., IUHPE 2019. World Conference, Rotorua New Zealand. “Troubling times for healthy, school food initiatives in Denmark  – is the dominance of food industry part of the picture?”

Ruge, D.,ECER 2018. Bolzano. Participatory approaches to school food. Network 18.

Thomas Illum Hansen, Forskningschef, UC Lillebælt, Afdeling for Pædagogik og Samfund.  LOMA og dannelse v illum Hansen

Thea Nørgaard Dupont, Specialkonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut. EVA_evaluering af LOMA_27.11.2017

Bjarne Bruun Jensen, Professor og Sundhedschef, Steno Diabetescenter, København HR. Bjarne Bruun Jensen_loma konference 27 11 17

Dorte Ruge, Adjunkt, phd, Projektleder, UC Lillebælt, Afdeling for Pædagogik og Samfund. Dorte Ruge_mål og resultater

Birgit Villebro, Skoleleder, Nymarkskolen i Svendborg. Birgit Villebro_fra 1 til 4 LOMA skoler

Ruge, D., Nielsen M.K., Mikkelsen B. E. (2014). Addressing health promotion through an integrated ‘whole school’ approach to eating in secondary school – results from the LOMA-Nymarkskolen casestudy.  ISBNPA Conference, San Diego, California. May 2014.

LOMA casestudy_ISBNPA Ruge et al.

Villebro, B., Ruge, D. Mad og Sundhed i Skolen, Undervisningsministeriet og Madkulturen. LOMA – i workshop om Den Åbne Skole   LOMA_Den Åbne Skole 2014_Konference Mad og Sundhed

 

Mød os på Facebook.com

 

Mød os på Instagram:  #lomaskole

 

Om denne side