LOMA konsulenterne – viden & erfaring til din skole

Er du interesseret i hvordan du kommer i gang med LOMA-lokal mad på din skole ?

Vi har samlet en konsulent gruppe af personer, der har erfaring med hvordan man laver LOMA på en skole.

Konsulenterne vil gerne dele deres viden og erfaringer – og der er mulighed for at kontakte personer med forskellige kompetencer.

Herunder kan du se profilerne og hvordan du kan kontakte dem.

 • Honorar for vejledning, rådgivning eller er 1000kr (incl. moms) pr time, inklusive forberedelse og transport.
 • 10% af konsulenternes honorar går til LOMA foreningens arbejde med at udbrede viden og erfaringer til skoler.
 • Du kan kontakte konsulenten direkte (se nedenfor) eller skrive til lomaskole@gmail.com.

I alfabetisk rækkefølge:

 

 

Birgit Villebro – ledelse og organisering af skole med LOMA

Kontakt oplysninger:

Birgit.villebro@gmail.com
Tlf.: 6171 6237

Jeg har som skoleleder på Nymarkskolen i Svendborg i perioden 2011-13 været med til at udvikle LOMA-principper og praksis. Sammen med en arbejdsgruppe har jeg forberedt alle aspekter af at etablere og løbende udvikle LOMA-madordningen på vores skole. Jeg stiller mig gerne til rådighed med erfaring og sparring for andre, der ønsker at etablere en LOMA-madordning, hvor arbejdet med skolemad, sundhed, bæredygtighed, praksisfaglighed, læring og dannelse integreres i hele skolens kultur og hverdag. 

 • Ledelsens opgave er at understøtte, samle og koordinere alle processer, så alle lykkes med at se og bidrage til helheden. Med alle tænker jeg på elever, klasselærere, faglærere, køkkenleder og medarbejdere, madkundskabslærere, koordinator samt forældre, leverandører, eksterne samarbejdspartnere og indkøbsafdeling. 
 • Jeg har bud på, hvordan man kan organisere, strukturere og planlægge ordningen og på, hvordan man kan forberede, kompetenceudvikle og rekruttere, før man igangsætter en egentlig madordning.

 

 


Camilla Suna – ledelse af LOMA-køkken og elev inddragelse  

 

Kontakt oplysninger

camilla.Suna@svendborg.dk

Tlf. 21262113

LOMA Køkkenleder på Nymarkskolen i Svendborg siden august 2013 

 • Jeg har stor erfaring med etablering, opstart, udvikling, ledelse og drift af et produktionskøkken. Jeg har været en del af de mange beslutninger der er taget før vi fik elever i køkkenet: Hvilken struktur på arbejdsgangen/hverdagen kunne skabe de bedste forudsætninger for læring og god trivsel i LOMA. I samarbejde med LOMA koordinatoren sørger vi for at eleverne gennem menuplanlægning får medindflydelse, så de føler ejerskab. I det daglige samarbejder jeg med lærere, ledelse og øvrigt personale.
 • Jeg har endvidere et tæt samarbejde med vores lokale leverandører og skabt vejen til økologisk spisemærke i sølv. LOMA er i dag et velfungerende køkken hvor lækre lokale økologiske råvarer er i centrum for det gode sunde måltid med fokus på klimamad, bæredygtighed, madspild og affaldssortering.
 • Jeg har personale- og budget ansvar og sørget for at opnå elite smiley og implementeret et nyt betalingssystem, så LOMA kunne gå elektronisk i deres betalingsform. Dette har højnet vores salg og givet LOMA bedre markedsføring. Dette system hedder www.kanpla.dk

 


Dorte Ruge – forskning og udvikling indenfor skolemad & LOMA tilgangen 

Kontakt oplysninger

doru@ucl.dk

tlf. 28909056

Phd. og seniorforsker på UCL, Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Cand. Mag. Jordbrugsteknolog. Lektor på læreruddannelsen i Odense.

Viden og erfaring baseret på følgeforskning i LOMA-projekter og interventioner i perioden 2015-2022.

Rådgivningserfaring i forhold til skoler, der ønsker at påbegynde etablering af skolemadsordninger.

 • Oplæg til opstart af LOMA skolemad for en bred medarbejdergruppe.
 • Foredrag om skolemad som en metode til at reducere social ulighed blandt børn og unge
 • Foredrag om skolemad generelt – i et historisk og samfundsmæsigt perspektiv
 • Foredrag om gratis morgenmad som en en metode til at fremme sundhed, lærings og trivsel. Et samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Publikationer

 • Phd. afhandling: Integrating Health Promotion, Learning and Sustainability, Aalborg Universitet (2015)
 • ‘LOMA et eksempel på integreret tilgang til skolemad’ (2018)
 • ‘School Food, Equity and Social Justice (2022)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Holt – de sociale læringsrum i LOMA i et antropologisk perspektiv 

Kontaktoplysninger:

 

kristinaholt2018@gmail.com

Professionsbachelor Pædagog fra UCL

Med specialisering: Sundhed krop og bevægelse med særligt fokus på sundhedspædagogisk arbejde med madaktiviteter i daginstitutioner.

Cand. pæd.ant. DPU/Aau. Pædagogisk antropolog med speciale i Sociale Læringsrum i LOMA.

Viden og erfaring baseret på følgeforskning i LOMA køkkenet på Nymarkskolen 2017/18/22

Undersøgelse og analyse af praksisfællesskaber, situeret læring, processer, effekter, deltagelse og betydningsdannelse i sociale læringsrum via deltagerobservationer og interviews.

 

Speciale:

Sociale læringsrum i LOMA -En pædagogisk antropologisk undersøgelse af udskolingselevers deltagelse i og erfaringer med et skolemadsprojekt.

https://lomaskole.dk/wp-content/uploads//2018/12/sociale-laeringsrum-i-loma.-speciale-kristina-holt.pdf 

 


 

 

 

 

 

Om denne side

Denne side er opdateret 11. januar 2023 af

+ Del denne side    Udskriv denne side