LOMA – Lokal Mad – en integreret tilgang til mad i dagtilbud og skoler.

 

Det første LOMA projekt var et pilotprojekt, som blev udviklet og gennemført på Nymarkskolen i Svendborg fra 2011-2013. Lige siden har LOMA været en fast komponent i skolens hverdag, hvor elever deltager i planlægning, tilberedning og servering af skolemad.

Udviklingen og implementeringen af LOMA på Nymarkskolen blev fulgt af et case studie gennemført af Dorte Ruge, Phd. Resultaterne fra case studiet pegede på, at eleverne øgede deres mad- og sundhedsrelaterede handlekompetence og opnåede sundere madvaner. Endvidere medvirkede LOMA til udvikling af implementering af bæredygtig indkøbspraksis i det kommunale fødevareindkøb.

På baggrund af de gode erfaringer og resultater på Nymarkskolen bevilligede Nordea-fonden midler til at yderligere 5 skoler kunne gå i gang med LOMA på deres skole. Skolerne var geografisk fordelt i Aalborg (Filstedvejens Skole), Herning (Tjørring Skole), Svendborg (Tved skole, Ørkildskolen,og Nymarkskolen) og Ishøj (Strandgårdskolen). Den enkelte skole besluttede selv udmøntningen af LOMA princippernes (se nedenfor) forankring i skolen og lokal området.

I efteråret 2017 udarbejdede Danmarks Evaluerings institut (EVA) en evaluerings rapport over LOMA projektet fra 2015-2017.

Rapporten konkluderede blandt andet at: ” Arbejdet med mad og måltider opleves virkelighedsnært og meningsfuldt”, samt at “fælles oplevelser og nye samarbejder giver mulighed for nye roller og samarbejder” og at “Deltagelse i LOMA skaber begejstring”.

De 4 principper for LOMA handler om:

Princip 1:    Dannelse, fælleskab og Trivsel
Princip 2:   Læring og Undervisning
Princip 3:  Samarbejde omkring læring med forældre og andre partner i lokalområdet
Princip 4:   Madens kvalitet og fysiske rammer

I efteråret 2019 blev Landsforeningen LOMA – lokal mad for dagtilbud og skoler stiftet. Foreningens formål er at fremme sundhed, trivsel og læring for børn og unge, samt at arbejde med en bæredygtig udvikling via en LOMA tilgang til madordninger i dagtilbud og skoler med udgangspunkt i LOMA principperne.

Se og download brochure her: om-loma-foreningen_maj-2023

 

I april 2023 er Østerbyskolen i Vejen Kommune blevet LOMA-skole på baggrund af grundig forberedelse. Det omfattede dels studiebesøg, prøvehandlinger, sparring med    ‘LOMA-konsulenterne’ – og ombygning af køkken så der kan laves ‘mad til mange’ og eleverne kan deltage.

Se omtale i det lokale online medie ‘Migogvejen’ på dette link:

 

 

Om denne side