Osteproduktion – Nymarkskolen

Et tværfagligt forløb mellem dansk, fysik/kemi, biologi og samfundsfag.
Endvidere indgik fælles mål fra de obligatoriske emner IT & medier og Sundhed. Der blev anvendt en projektorienteret tilgang.

Hent casebeskrivelsen som pdf her.

Spørgsmål til indholdet?

Skriv til mail@lomaskole.dk

Om denne side

Denne side er opdateret 30. marts 2020 af

+ Del denne side    Udskriv denne side