Ny LOMA-Spilplatform

 

 

Vil I være med til at tage den nye LOMA-spilplatform i brug ? Hent Lærervejledning

– og klik på linket til LOMA-spilplatformen.

Som lærer kan du starte med at oprette en bruger-profil ved hjælp af UNILogin og kigge dig lidt omkring på sitet med lærervejledningen ved siden af. Det er en god ide selv at afprøve nogle spil for at teste sværhedsgraden.

Dernæst kan du planlægge, hvordan dine elever skal introduceres til LOMA-spilplatformen. Det vil være en god ide at lade eleverne starte med at spille nogle af de enkle spil, som andre elever har lavet. Når de har prøvet de forskellige kategorier kan I gå videre med at eleverne selv laver indhold til deres egne spil. Det kan ske som element i fælles mål i dansk, natur/teknologi, historie – eller i en tværfaglig tilgang. LOMA-Spilplatformen er velegnet til at indgå som læremiddel i emne uger, der omfatter udeskole undervisning med besøg på økologiske landbrug og gartnerier.

Har du spørgsmål til anvendelse af LOMA-Spilplatform så skriv til doru@ucl.dk.

 

Baggrund for ‘LOMA-Spilplatform’

En ny LOMA-spilplatform med lærervejledning ligger nu klar til brug på UVM Materialeplatformen og på lomaskole.dk. Spilplatformen er udviklet af lærere og elever på Filstedvejens Skole i Aalborg Kommune i samarbejde med UCL, Center for Anvendt Skoleforskning, HistorieLab og virksomheden Serious Games A/S. Udviklingsprojektet er gennemført med støtte fra Undervisningsministeriets pulje til ’Fremme af Maddannelse’ fra 2017-2019.

Læremidlet er rettet mod elever fra 3.-4. årgang i folkeskolen. Målet er at fremme elevernes kendskab til begreber indenfor mad, måltider og sundhed, samt at styrke elevernes sproglige udvikling. Eleverne logge ind med UNI-login og spille spil med forskellige sværhedsgrader i kategorierne ’vendespil, puttekasse og tidslinje’.

Når eleverne er igang kan deres handlekompetence styrkes ved at de spiller spil og senere selv kan producere indhold til spil, som de kan spille med kammerater og forældre. Endvidere kan lærere, der underviser i dansk som andetsprog tilrettelægge undervisning med målrettet styrkelse af viden og færdigheder som forberedelse til LOMA-undervisning eller tilsvarende aktiviteter omkring mad og måltider i skolen.

Resultater fra følgeforskning i projekt LOMA-lokal mad (2015-2017) viste at elever med dansk som andetsprog havde et positivt fagligt udbytte af at deltage i LOMA-undervisning (Ruge, Puck & Hansen, 2017). Dog ville det være en fordel, hvis sprogligt udfordrede elever kunne få mulighed for at løfte deres sproglige kompetence inden en LOMA projektuge via målrettet træning, f.eks. via spil. Det er denne mulighed som LOMA-Spilplatformen nu giver mulighed for.

For mere information kontakt Dorte Ruge på mail doru@ucl.dk.

 

Om denne side