Lokale råvarer i min mad – Nymarkskolen og Filstedvejens Skole

Formålet med forløbet er at øge elevernes kendskab til de danske og lokale råvarer, da råvarekendskab er en vigtig del af maddannelse.

Eleverne skal gennem aktiv deltagelse blive i stand til at genkende, kategorisere og navngive almindeligt forekommende råvarer i den danske produktion. Kendskabet til de danske råvarer kan derfor medvirke til elevernes udvikling af handlekompetence i forhold til mad og sundhed.

I dette tværfaglige forløb til indskoling indgår fælles mål fra dansk og matematik.

Hent case-beskrivelsen som pdf her

 

Om denne side

Denne side er opdateret 30. marts 2020 af

+ Del denne side    Udskriv denne side